close
  • zaterdag 6 maart
Zorg en Zekerheid

Toename dementie door vergrijzing

Toename dementie door vergrijzing

FRIESLAND – Momenteel hebben ruim 11.000 Friezen dementie. In 2040 zal het naar verwachting om 22.000 Friese ouderen gaan. Een verdubbeling in de komende vijfentwintig jaar. Dit komt door een toename van het aantal (oudere) ouderen in Fryslân. Bijna 96% van de mensen met dementie is 65 jaar of ouder. Van hen is ruim 40% ouder dan 90 jaar.

Dementie het vaakst in Heerenveen
Van alle Friese 65-plussers heeft 9% dementie. De gemeente Heerenveen heeft in Fryslân met 10% het hoogste aandeel senioren met dementie. Ook de gemeenten Leeuwarden, Dantumadiel en Weststellingwerf tellen een hoog aandeel 65-plussers met dementie. De aanwezigheid van verpleeghuizen of zorginstellingen speelt hierbij een belangrijke rol.

Veel mensen met dementie wonen thuis
Twee derde van alle mensen met dementie woont thuis. Dit aantal loopt verder op vanwege de vergrijzing en de veranderingen in het zorgstelsel: meer zorgbehoevenden blijven langer thuis wonen met hulp en ondersteuning van hun eigen sociale netwerk. Zorgen voor iemand met dementie is de zwaarste vorm van mantelzorg, vooral zorg aan de inwonende partner. Ruim de helft van deze mantelzorgers geeft aan zwaar belast te zijn. Overbelasting van mantelzorgers leidt dikwijls tot opname van de dementerende in een verpleeghuis.

Toename dementie niet alleen een zorgvraagstuk
De snel groeiende groep senioren met dementie zal door de veranderingen in het zorgstelsel langer thuis blijven wonen. Het is een grote uitdaging om deze mensen en hun mantelzorgers goed te ondersteunen. Het gaat hierbij niet alleen om zorg en mantelzorg, maar ook om wonen, technologie en veiligheid. Kortom, de toename van dementie is een breed maatschappelijk vraagstuk met verschillende aspecten, waarbij verschillende partijen gezamenlijk oplossingen dienen te verkennen.

Geschreven door: Redactie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Volg ons via Facebook