close
  • zaterdag 27 november
Algemeen

Rinnie laat zich niets wijs maken, maar hoe zit dat met dat heilige getal?

Rinnie laat zich niets wijs maken, maar hoe zit dat met dat heilige getal?

BLOG – Na mijn vijftigste ben ik me gaan verdiepen in het geestelijk moederschap, nadat de Zwitserse psychologe Julia Onken me in een tv programma daarop attent had gemaakt. Nieuwsgierig ben ik op zoek gegaan naar wat er op dat gebied te vinden is. Ik las onder andere ook over gidsen en engelen, die mensen begeleiden in hun leven. Op mijn vele vragen over dit onderwerp wilde ik wel een antwoord en dus ging ik op bezoek bij een mevrouw, die me daar meer over kon vertellen.

Ze vertelt dat ze met gidsen kan praten

Als ik voor de deur sta moet ik iets overwinnen in mezelf voor ik op de bel druk. Ik krijg opeens een vreemd gevoel in mijn maag, veroorzaakt door spanning. Ik sta namelijk in tweestrijd. Enerzijds kan ik mijn nieuwsgierigheid bijna niet bedwingen, maar aan de andere kant wil ik me met ‘dit soort zaken’ niet bemoeien. Als de deur open gaat staat er een keurige vrouw voor me en ze noodt me binnen. Na een poging me een beetje te ontspannen en mijn stem niet zo te laten trillen, ontspint zich een aardig gesprek tussen haar en mij. Ze vertelt dat ze met gidsen kan praten. Dat zijn volgens haar begeleiders van mensen die niet zichtbaar zijn. “Ieder mens heeft minimaal een gids naast zich, die vanuit de onzichtbare wereld een bredere kijk heeft op hetgeen hier op de aarde gebeurt en die op de hoogte is van jouw levensopdracht. Gidsen werken mee aan de realisering daarvan door jou af en toe in een  bepaalde richting te loodsen,” meent ze. Daar ben ik zeer nieuwsgierig naar. 

Ik blijf op mijn hoede want ze moet me niets wijsmaken

Mijn handen liggen wat onwennig op het pluchen tafelkleed, terwijl ik naar het schrijfblok van de vrouw kijk. Haar hand beweegt over het papier in een eenvoudig handschrift. Ze noteert heel onbevangen de antwoorden op de door mij gestelde vragen, maar waar haalt ze die vandaan? Ik blijf op mijn hoede, want ze moet me niets wijsmaken. Ik laat me dus ook niet overhalen zelf die pen te pakken. “Geeft niet,” zegt ze vriendelijk, “Je mag aan je gids ook wel een cadeau vragen. Soms maken ze een tekening voor je.” 

Nu laat ik me toch weer verleiden, want tekenen daar hou ik van. Ze schuift het schrijfblok onder mijn neus en geeft me de pen in handen. Omdat ik bang ben de zaak al te veel zelf te beïnvloeden wend ik mijn hoofd af, als ik de pen op papier zet. Mijn hand maakt de meest vreemde capriolen en ik probeer nergens aan te denken. Dit is toch wel wat al te gek, bedenk ik opeens en ik stop met het hele gedoe. Zo is het wel genoeg en ik wil naar huis.

Dat betekent geld

Ik pak het papier op, dat mijn hand zojuist heeft bekrast en ontwaar een prachtige dubbele acht, zoals je die uitknipt van papier. “Dat betekent geld,” knikt de vrouw en ze is kennelijk zeer tevreden met haar uitleg. Bij mij gaan de haren als vanzelf overeind staan van verontwaardiging. Hoe kan dat mens dat nou zeggen? Nee, het moet beslist iets anders zijn. Mijn ontreddering ziende stelt ze voor, de betekenis aan de gids te vragen en als antwoord verschijnen de woorden: “een heilig getal.”

De acht is het getal van de overmaat, lees ik

Thuis lijkt alleen dat getal voor mij nog belangrijk te zijn. Ik lees boeken die uitleg geven over de betekenis van heilige getallen in de bijbel, want dat lijkt me de meest logische manier om er achter te komen wat het voor mij zelf betekent. De acht is het getal van de overmaat, lees ik. Zeven is het getal van de volheid, maar de acht is net iets meer, iets extra’s. De achtste dag, vooral bij feesten, staat voor het begin van iets nieuws, maar is wel verbonden met de volheid van de voorgaande dagen. Acht staat ook voor wedergeboorte, vandaar dat in sommige kerken een doopvont achthoekig is. Acht heeft ook te maken met de opstanding van Christus en het begin van een nieuw wereldtijdperk, zie ik staan. De eerste letter van het oude woord Chokma uit Joodse geschriften, dat wijsheid betekent, heeft ook de getalswaarde acht. Het  Boeddhisme is gebaseerd op de achtvoudige weg. Pythagoras beschouwde getallen als symbolen van de goddelijke wereldorde. De dubbele acht lijkt ook op een lemniscaat, het symbool voor oneindig, eeuwig leven en van de wisselwerking der tegengestelde krachten. Het verwijst naar de wet van oorzaak en gevolg. 

Dan schilder ik de acht                        

De veelheid  aan betekenissen overvalt me een beetje en zoals ik vroeger als kind achter de piano kroop om emoties te verwerken, grijp ik nu naar mijn penselen en span een nieuw doek op. Dan schilder ik de acht in heldere kleuren, veel rood, geel en blauw. In het midden is wit, alsof er licht schijnt in de verte achter de vele vormen van de acht. Ik ben er nog lang niet achter wat ik van deze gebeurtenis moet denken. Ik laat het maar even zo. Eigenlijk ben ik wel een beetje blij met dit cadeau. Het geeft me een positief gevoel, maar ook wel een beetje het idee, dat dit niet vrijblijvend is. Alsof ik er iets mee moet doen, maar ik weet nog niet wat. Misschien kom ik daar later nog wel achter.

Geschreven door: Rinnie Nauta

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Volg ons via Facebook