close
  • zondag 18 april
Zorg en Zekerheid

Hoe maken we mishandeling van ouderen bespreekbaar?

Hoe maken we mishandeling van ouderen bespreekbaar?

Een groot aantal ouderen boven de 65 jaar wordt regelmatig getreiterd, beledigd, gekleineerd en uitgescholden. Dit is regelrechte psychische mishandeling. Dit gebeurt door onder meer familie, vrienden, mantelzorgers en artsen.

Er wordt niet of nauwelijks over gesproken en al helemaal niet over fysiek geweld of ongewenste seksuele toenaderingen. Uit onderzoek van de Gezondheidsmonitor van GGD’s, CBS en RIVM blijkt de psychische mishandeling 4 procent van de thuiswonende 65-plussers te treffen.

Fysiek geweld

Er waren bij het onderzoek 220.000 65-plussers betrokken, en psychische mishandeling trof het afgelopen jaar dus 125.000 ouderen. Bij fysiek geweld gaat het om 0,3 procent en 0,3 procent van de ondervraagden heeft te maken gehad ongewenst gedrag op seksueel gebied. Ook financiële mishandeling komt voor. 1 procent gaf aan financieel benadeeld te zijn en 0,5 procent werd in de persoonlijke verzorging verwaarloosd.

Weerbaarder maken

Het zijn aantallen ouderen die er niet om liegen en het is dan ook van belang dat het taboe op deze mishandeling wordt doorbroken. Er wordt niet of nauwelijks over gesproken en het wordt tijd dat er serieuze aandacht voor komt. Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa is van mening dat ouderen weerbaarder moeten worden gemaakt. “We wonen steeds langer thuis, maar dat moet dan wel op een waardige en veilige manier,” zo vertelt zij in een interview met Max Vandaag. Ze vindt dat ouderenmishandeling op de agenda moet bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Bron: Max Vandaag

Geschreven door: Redactie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Volg ons via Facebook