close
  • zaterdag 6 maart
Relatie en gezin

Helft Nederlanders is kerkelijk of religieus

Helft Nederlanders is kerkelijk of religieus

Exact de helft van de volwassen bevolking van Nederland behoorde in 2015 naar eigen zeggen tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.

Slechts een op de zes Nederlanders bezoekt nog regelmatig een religieuze dienst. Van alle kerkelijke gezindten zijn gereformeerden de trouwste kerkgangers. Dit meldt CBS.

Van de volwassen Nederlandse bevolking gaf 50 procent in 2015 aan godsdienstig te zijn. In 2010 was dat nog 55 procent.

Iets minder dan een kwart van de Nederlandse kerkgangers is katholiek, 16 procent protestants. Van de protestanten geeft 7 procent aan hervormd te zijn. Respectievelijk 3 en 6 procent rekent zich tot de gereformeerde kerk of de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Verder is 5 procent van de Nederlanders moslim en geeft 6 procent aan tot een andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke stroming te horen, waaronder het jodendom, hindoeïsme of boeddhisme.

Veel kerkgangers in Zeeland en Overijssel
De religieuze stromingen laten een sterke verdeling tussen de provincies zien.
Zo is bijna twee op de drie inwoners van Limburg en bijna de helft van alle Noord-Brabanders katholiek. Drenthe, Overijssel, Gelderland en Zeeland zijn met 11 tot 14 procent de provincies met de meeste hervormden. De inwoners van Friesland geven het vaakst aan tot de PKN te behoren, terwijl ook een relatief groot deel zegt gereformeerd te zijn. Moslims wonen vooral in Zuid- en Noord-Holland en Flevoland. Veel minder zijn er te vinden in de noordelijke provincies en Zeeland. Leerdam, Den Haag en Rotterdam telden in de periode 2010-2015 relatief de meeste moslims in de bevolking.

Gereformeerden en PKN’ers trouwste kerkgangers
Van de volwassenen bezocht vorig jaar 16 procent regelmatig (minstens een keer per maand) een kerk, moskee of andere religieuze bijeenkomst. In 2014 waren dat er met 18 procent iets meer.
Gereformeerden zijn de trouwste kerkgangers. Twee op de drie gaan minstens een keer per maand ter kerke en meer dan de helft kerkt zelfs nog minstens een keer per week. Van de PKN’ers gaat 56 procent regelmatig naar een dienst. Het aandeel frequente bezoekers is bij hervormden (30 procent) en katholieken (17 procent) veel lager. Van de moslims bezoekt 39 procent regelmatig een moskee.

Zeeuwen en inwoners van Overijssel vaakst naar de kerk
Inwoners van Zeeland en Overijssel gaan het vaakst naar een religieuze dienst: een kwart gaat regelmatig naar de kerk, moskee of synagoge. Vervolgens is er een aantal provincies, waaronder Friesland, Flevoland en Gelderland, waar deze religieuze betrokkenheid tussen de 17 en 20 procent ligt. Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland en Drenthe sluiten de rij met 11 tot 14 procent.

Kerkgang nog steeds het hoogst in gemeenten Bible Belt
Grotere verschillen in kerkgang zijn er tussen gemeenten. De meeste frequente kerkgangers (30 procent of meer) vinden we in de gemeenten die van oudsher de zogenoemde Bible Belt vormen. Dat is een vrijwel aaneengesloten strook van gemeenten die loopt van Zeeland tot het noorden van Overijssel. In dertien gemeenten gaat in de periode 2010–2015 nog meer dan de helft van de volwassenen regelmatig naar een dienst, in Urk doet 94 procent dat. Daar is slechts 2 procent onkerkelijk. In veel gemeenten in Limburg en Noord-Brabant zijn veel mensen kerkelijk, maar daar is minder kerkbezoek.

Geschreven door: Redactie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Volg ons via Facebook