close
  • woensdag 15 juli
Rouw en verlies

Bij een uitvaart toosten we steeds vaker op het leven

Bij een uitvaart toosten we steeds vaker op het leven

Wat is een waardig afscheid? Er is de afgelopen decennia veel veranderd als we kijken naar de wijze waarop mensen afscheid nemen van een dierbare. Daar waar soberheid en eenvoud jaren geleden de boventoon voerden, zien we vandaag de dag steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om meer hun eigen stempel te drukken op het afscheid.

De koffie met cake wordt vervangen door een borrel met hapjes en daar waar men voorheen tijdens de koffie refereerde aan het verleden, staat nu dikwijls de toost op het leven op de eerste plaats.

Persoonlijke stempel

Ook de plaats en de inhoud van het afscheid zijn onderhevig aan verandering. Meer en meer kiezen mensen voor een plaats waar ze zich goed bij voelen of die past bij het gedachtengoed van de overledene. De kerk of het uitvaartcentrum zijn daarbij niet in alles meer een vanzelfsprekendheid. Ook de invulling van de plechtigheid of dienst is veel meer persoonlijk geworden, met minder formaliteiten en met méér nadruk op het persoonlijke samenzijn. Waar in vroeger tijd de stem van Mieke Telkamp met grote regelmaat de aula vulde, zien we nu dat eigenlijk alle muziek geoorloofd is mits het past bij de overledene en de nabestaanden. Ook hier weer de persoonlijke stempel.

Ondersteunen en adviseren

De rol van uitvaartverzorgers en -begeleiders is in die jaren dus ook veranderd. Jaren geleden had men vooral een sturende en ook bepalende rol in de begeleiding van nabestaanden. Tegenwoordig is dat vooral een ondersteunende en adviserende rol geworden om nabestaanden zelf tot besluiten te laten komen. De uitvaartverzorger en -begeleider staat hen daar in alles nabij.

Is er een grens?

Bij al deze veranderingen is het de vraag of er een grens zit aan wat kan en wat mogelijk is, daar waar het de wensen voor een waardig afscheid betreft. Zijn daar grenzen aan en zo ja hoe gaan we daar als maatschappij dan mee om? Wat zijn jouw persoonlijke gedachten hierover? Mag alles wat kan? En zo ja, wie bepaalt dat dan?

 

Geschreven door: janvandermeer

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Volg ons via Facebook